top of page

The Belgian Gaming Law

Kanspelcommissie - Dirk Stoop

DE REGELS VAN HET SPEL

De kansspelsector in België wordt geregeld door de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de speler. De belangrijkste punten:

 

- De wet onderscheidt drie categorieën van de kansspelinrichtingen: klasse1 (casino's), klasse 2 (speelautomatenhallen en klasse 3 (drankgelegenheden).

Deze inrichtingen onderscheiden zich van elkaar naargelang de aard en het aantal kansspelen en het maximumbedrag van de inzet, het verlies van de spelers.

In speelautomatenhallen zijn vijf categorieën van kansspelen toegestaan:

 

     - black-jack spelen

     - paardenweddenschappen

     - dobbelspelen

     - pokerspelen

     - roulettspelen

 

Het aantal toestellen is beperkt tot 30 met een maximum van 3 meerspelers met max. 6 spelposities.

Het gemiddeld uurverlies per speler bedraagt 25 €. De maximum winst is beperkt tot 500 € voor oneplayers en 1.000 €  voor multiplayers.

 

In drankgelegenheden zijn enkel de bingo en de one-ball toegelaten. Het aantal toestellen is beperkt tot 2 per café. Het gemiddeld uurverlies per speler bedraagt 6,25 € en de maximale winst is beperkt tot 500 €.

 

- Om kansspelen te kunnen exploiteren of fabriceren dient men over een vergunning te beschikken die wordt toegekend door de Kansspelcommissie. Er zijn 5 soorten vergunningen:

     - Vergunning klasse A voor casino's ( 15 jaar)

     - Vergunning klasse B voor speelautomatenhallen ( 9 jaar) 

     - Vergunning klasse C voor drankgelegenheden ( 5 jaar)

     - Vergunning klasse D voor personeel in casino's en speelautomatenhallen

     - Vergunning klasse E voor exploitanten en fabrikanten van kansspelen  ( 10 jaar) 

 

Voor alle vergunningen ( behalve klasse D) dient een eenmalige waarborg te worden gestort en een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de kansspelcommissie te worden betaald.

 

- Elk kansspel dient te worden gekeurd door de Kansspelcommissie op basis van controles uitgevoerd door de dienst Metrologie of een ander erkend orgaan.

- De wet voorziet een aantal maatregelen ter bescherming van de spelers:

       - de toegang tot de speelzalen van casino's en speelautomatenhallen is verboden voor personen jonger dan 21 jaar.

       - de deelname aan kansspelen in cafés is verboden voor personen jonger dan 18 jaar.

       - elke speler dient zich aan de ingang van een casino of een speelautomatenhal te laten registreren.

       - het is verboden enige vorm van krediet toe te staan aan de spelers.

       - het is verboden kosteloos of onder de marktprijs verplaatsingen, maaltijden, dranken aan te bieden aan het cliënteel van speelautomatenhallen.

bottom of page